RegExp.test()

RegExp.test() - виконує пошук шаблону у рядку і повертає true або false.

Синтаксис:

regObj.test(s)

Параметри:

regObj - об'єкт RegExp.

s - рядок який буде співставлятися з шаблоном.

Опис:

test() - метод об'єкту RegExp який виконує пошук по шаблону регулярного виразу у рядку і повертає true якщо співпадає по шаблону, і false якщо не знайдено.

Використовуйте RegExp.test() якщо необхідно просто дізнатися чи є співпадання по шаблону. Якщо необхідна детальніша інформація використовуйте RegExp.exec().

Приклад:

var reg= /abc/i; var b=reg.test('en: abcdef'); alert(b);