VTTCeu.size

VTTCeu.size - розмір текстового рядка.

Синтаксис:

VTTCeu.size;

Параметри:

VTTCeu - об'єкт VTTCeu.

Опис:

size властивість об'єкта VTTCeu яка повертає/задає розмір текстового рядка який відображається у текстовій доріжці. Розмір це відсотки відносно відео.

Можливе значення від 0 до 100. Значення позамовчуванню 100.

Приклад:

var ceu=new VTTCue(1,2,'test'); alert(ceu.size); var ceu=new VTTCue(1,2,'test'); ceu.size=50; alert(ceu.size); <video id="video" width="480"> <source src="/dani/test.mp4"></source> <track id="track" src="/dani/test.vtt" kind="subtitles" label="test VTT" srclang="ua" default></track> </video> document.getElementById('track').onload=function(){ //завантажено текстові доріжки var video=document.getElementById('video'); var trackList=video.textTracks; var textTrack=trackList[0]; //отримуємо першу текстову доріжку var ceu=textTrack.cues[0]; //отримуємо пеоший текстовий рядок (сигнал) ceu.text='Привіт!'; ceu.endTime=16; ceu.size=70; alert(ceu.size); video.play(); }