VTTCeu.startTime

VTTCeu.startTime - час в секундах коли необхідно показати текстовий рядок.

Синтаксис:

VTTCeu.startTime;

Параметри:

VTTCeu - об'єкт VTTCeu.

Опис:

startTime властивість об'єкта VTTCeu яка повертає/задає час відтворення медіа в секундах коли текстовий рядок потрібно показати у текстовій доріжці.

Приклад:

var ceu=new VTTCue(1,2,'test'); alert(ceu.startTime); //1 var ceu=new VTTCue(1,2,'test'); ceu.startTime=0; alert(ceu.startTime); //0