Object

Object - у JavaScript є колекції властивостей і методів. Методом називається функція, яка є членом об'єкта. Властивість є значення або набір значень (у вигляді масиву або об'єкта), який є членом об'єкта.

Синтаксис:

// Ініціалізатор об'єкта або літерал {[nameValuePair1 [, nameValuePair2 [... nameValuePairN]]]} // Виклик в якості конструктора new Object ([value])

Параметри:

nameValuePair1, nameValuePair2, ... nameValuePair N - пари з імен (рядки) і значень (будь-які значення), де ім'я відділяється від значення двокрапкою.

value - будь-яке значення.

Опис:

Конструктор Object створює об'єкт-обгортку для переданого значення. Якщо значенням є null або undefined, створює і повертає порожній об'єкт, в іншому випадку повертає об'єкт такого типу, який відповідає переданому значенням.

JavaScript підтримує 4 типи об'єктів:

Всі об'єкти в JavaScript підтримують властивості і методи expando, які можуть додаватися і видалятися під час виконання. Ці властивості і методи можуть мати будь-які імена і визначатися числами. Якщо ім'я властивості або методу є простим ідентифікатором, воно може бути зазначено через точку після імені об'єкта, наприклад myObj.name, myObj.age і myObj.getAge, як показано в наступному коді.

Приклад:

var myObj = new Object(); myObj.name = "Fred"; myObj.age = 42; myObj.getAge = function () { return this.age; };

Властивості:

Методи конструктора Object:

Екземпляри і прототип об'єкта Object:

Всі об'єкти в JavaScript є нащадками Object; всі об'єкти успадковують методи і властивості з прототипу об'єкта Object.prototype, хоча вони і можуть бути перевизначені. Наприклад, прототипи інших конструкторів скасовують властивість constructor і надають свої власні методи toString().

Приклад:

//спосіб 1- через конструктор Object var obj=new Object(); obj.p=1; //спосіб 2, без new var obj2=Object(); obj2.p=2; //спосіб 3 var obj3=new Object({p:3,u:0}); //спосіб 4, літеральний var obj4={p:4.2};