BigInt.asIntN()

BigInt.asIntN() - перетворює BigInt в ціле число між -253 і 253.

Синтаксис:

BigInt.asIntN(width, bigint);

Параметри:

width - кількість біт, доступних для цілого розміру.

bigint - число BigInt яке потрібно затиснути, щоб вписатися в біти.

Опис:

asIntN() статистичний метод BigInt який обертає число між -253 і 253.

Приклад:

var big=BigInt(123456789); var n=BigInt.asIntN(16, big); alert(n); // -13035 var n=BigInt.asIntN(64, 987654321n); alert(n); // 987654321