BigInt.toLocaleString()

BigInt.toLocaleString() - перетворює BigInt в рядок відносно локалі.

Синтаксис:

bigint.toLocaleString( [locales [, options]] );

Параметри:

bigint - число BigInt.

locales - не обов'язковий параметр. Мітка BCP 47 або масив міток. Детальніше про опцію у об'єкті Intl.DateTimeFormat.

options - не обов'язковий параметр. Об'єкт з опціями. Детальніше про опції у об'єкті Intl.DateTimeFormat.

Опис:

toLocaleString() метод BigInt який повертає рядкове представлення числа BigInt відносно місцевих налаштувань.

Приклад:

var big=BigInt(123456789484454648); alert( big.toLocaleString() ); var big=BigInt(123456789484454648); alert( big.toLocaleString('en-US') ); // "123,456,789,484,454,656" var bigint = 12345678909876543n; var s=bigint.toLocaleString('de-DE', { style: 'currency', currency: 'EUR' }); alert(s);