BigInt

BigInt - новий тип даних для зберігання великого цілого числа від -253 до 253.

Синтаксис:

var n = BigInt(value); //або дописуємо n в кінці числа var n = 123456n;

Параметри:

n - змінна які присвоюється BigInt.

value - значення яке буде перетворене у число BigInt.

Опис:

BigInt об'єкт який представляє новий тип даних для зберігання цілого числа більшого ніж підтримує Number та робити над ними операції (додавання, віднімання, множення, ділення).

BigInt представляє собою ціле число від -253 до 253.

Тип BigInt не можна використовувати у методах Math а також змішувати операціями (додавання, віднімання, множення, ділення) з Number.

BigInt і Number не є рівними при подвійному порівнянні.

alert( BigInt(24)==Number(24) ); //true alert( BigInt(24)===Number(24) ); //false

Оператор typeof повертає "bigint".

alert( typeof BigInt(14) ); //"bigint"

Значення BigInt можу бути записане у десятковій, двійкові, вісімковій, шістнадцятковій системі числення:

alert( 124568451n ); //десяткова alert(0b1000000100001000000010000001n); //двійкова alert(0o400000040000003n); //вісімкова alert(0x200b010a003n); //шістнадцяткова

BigInt дозволяє робити усі операції арифметичні крім унарного плюса:

10n + 10n; // 20n 20n - 10n; // -10n 10n * 20n; // 200n 20n / 10n; // 2n 23n % 10n; // 3n 10n ** 3n; // 1000n var big = 10n; ++big; // 11n --big; // 9n -10n; // -10n +10n; // помилка: Uncaught TypeError: Cannot convert a BigInt value to a number

Приклад:

var big=BigInt(4546526556515159); alert(big); alert(typeof big); var x = BigInt(4561230123456789); var y = BigInt(9876543210123456); var n = x*y; alert(n);