File

File - об'єкт який містить інформацію про файл.

Синтаксис:

f = new File(bits, name, options);

Параметри:

f - змінна якій присвоюється об'єкт File.

bits - дані файлу, можливі об'єкти: Array, ArrayBuffer, TypedArray, DataView, Blob, File.

name - рядок який містить назву файла.

options - не обов'язково вказувати. Додаткові параметри:

Опис:

File об'єкт який містить інформацію про файл і дозволяє JavaScript отримувати доступ до вмісту файлу.

В основному об'єкт File отримується з FileList об'єкта, який повертається в результаті вибору користувачем файлів за допомогою елемента <input type="file">, або з об'єкта при перетягувані DataTransfer.

Об'єкт File застововується для FileReader, URL.createObjectURL(), createImageBitmap(), XMLHttpRequest.send().

Об’єкт File є певним видом Blob.

Приклад:

var file= new File(['текст'], 'text.txt', {type:'text/plain'}); alert(file);

Приклад отримання інформації про файл:

<input id="fileTest" type="file"> fileTest.onchange=function(){ var f=this.files[0]; alert('name: "'+f.name+'", size: '+f.size+'b, type: "'+f.type+'", date:'+Date(f.lastModified)+', path:"'+f.webkitRelativePath+'"'); }

Відкривання файлу зображення за допомогою метода FileReader.readAsDataURL():

<input type="file" id="fileImage" accept="image/*"> <img id="picture" style="max-width:100%"> fileImage.onchange=function(){ var read=new FileReader(); read.onload=function(){ picture.src=this.result; } file=fileImage.files[0]; //this.files[0]; read.readAsDataURL(file); }

Відкривання текстового файлу за допомогою FileReader.readAsText():

<input type="file" id="fileInput"> <textarea id="text" style="width:100%;height:150px;"></textarea> document.getElementById("fileInput").onchange=function(){ var read= new FileReader(); read.onload=function(){ document.getElementById("text").value=this.result; }; read.readAsText(this.files[0]); }