<link as>

as - тип контенту.

Синтаксис:

<head> <link rel="preload | prefetch | modulepreload" href="URL" as="type"> </head>

Параметри:

head - тег <head>.

type - тип контенту.

URL - URL завантаження

Опис:

as атрибут тегу <link> який вказує тип завантаженого посилання зовнішнього ресурсу.

Використовується разом з атрибутом rel="preload", "prefetch", "modulepreload".

Можливі значення атрибуту as:
audioпопереднє завантаження аудіо<link rel="preload" href="/dani/test.mp3" as="audio">
documentпопереднє завантаження документу iframe <link rel="preload" href="/javascript" as="document">
embed
fetchдля ресурсів завантажених за допомогою fetch, XMLHttpRequest
fontпопереднє завантаження шрифтів <link rel="preload" href="font/webfont.woff2" as="font" type="font/woff2">
imageпопереднє завантаження зображення <link rel="preload" href="/dani/test.jpg" as="image">
object
scriptпопереднє завантаження модулів JavaScript <link rel="modulepreload" href="/dani/module.js">
styleзавантаження стилів <link rel="preload" href="/style.css" as="style">
trackпопереднє завантаження track <link rel="preload" href="/dani/test.mp3" as="track">
videoпопереднє завантаження video <link rel="preload" href="/dani/test.mp4" as="video">
worker

Приклад:

<html> <head> <link rel="preload" href="/dani/test.mp4" as="video"> </head> <video src="/dani/test.mp4" controls></video> </html>