<link media>

media - до якого медіа пристрою оптимізоване посилання.

Синтаксис:

<head> <link rel="value" href="URL" media="media_query"> </head>

Параметри:

head - тег <head>.

value - тип зв'язку з іншим документом.

media_query - медіа запит.

URL - URL завантаження зовнішнього ресурсу (CSS стилі, шрифти).

Опис:

media атрибут тегу <link> який вказує до якого медіа пристрою оптимізоване посилання зовнішнього ресурсу.

Приклад:

<head>   <link rel="stylesheet" href="/style_print.css" media="print"> </head>