<link crossorigin>

crossorigin - використовувати CORS при завантаженні файла.

Синтаксис:

<head> <link rel="value" href="URL" crossorigin="anonymous | use-credentials"> </head>

Параметри:

head - тег <head>.

value - тип зв'язку з іншим документом.

href - тег href.

head - тег <head>.

URL - URL завантаження

Опис:

crossorigin атрибут тегу <link> який вказує браузеру чи потрібно використовувати CORS при завантаженні файла.

Можливі значення атрибуту crossorigin:
anonymousперед завантаженням даних виконується cross-origin запит (Origin в HTTP header). Але при цьому не передаються параметри доступу (ні cookie, ні сертифікат X.509, ні логін/пароль для базової аутентифікації по HTTP). У відповіді сервера повинен бути присутнім заголовок "Access-Control-Allow-Origin" інакше завантаження ресурсу не відбудеться.
use-credentialsперед завантаженням даних виконується cross-origin запит ( Origin:HTTP header) із зазначенням параметрів доступу (у вигляді cookie, сертифіката або пари логін/пароль). У відповіді сервера повинен бути присутнім заголовок "Access-Control-Allow-Origin", інакше завантаження ресурсу не відбудеться.

Якщо атрибут crossorigin не заданий тоді CORS при завантаженні даних не використовується (немає заголовка Origin в HTTP header).

Приклад:

<head>   <link rel="stylesheet"href="/style.css" crossorigin="anonymous"> </head>