<script async>

async - асинхроне виконання скрипту.

Синтаксис:

<script src="URL" async></script>

Параметри:

script - тег script.

src - атрибут src.

URL - URL адреса для завантаження файла сценарія.

Опис:

async атрибут тегу script який вказує завантажений скрипт необхідно виконувати асинхроно.

Асинхроне виконання означає що JavaScript код завантажений за URL адресою виконується не дочекавшися повного завантаження та відображення веб-сторінки.

Атрибут async застосовується разом з атрибутом src.

Приклад:

<script async src="/dani/test.js"></script>