<select required>

required - обов'язково для вибіру значення.

Синтаксис:

<select required> <option>...</option> </select>

Параметри:

option - тег option.

Опис:

required атрибут тегу <select> який вказує що даний елемент форми є обов'язковим для вибору перед відправкою форми.

Приклад:

Стать:
<form action="/ajax.php">Стать: <select required name="stat"> <option value="">--виберіть стать--</option> <option value="guy">хлопець</option> <option value="girl">дівчина</option> </select> <input type="submit"></form>