<textarea cols>

cols - ширина текстового поля у символах.

Синтаксис:

<textarea cols="number"></textarea>

Параметри:

textarea - тег textarea.

- кількість символів. Зазвичай позамовсуванню: 20.

Опис:

cols атрибут тегу textarea який вказує ширину текстового поля у символах.

Приклад:

<textarea cols="32"></textarea>