<textarea required>

required - обов'язково для введення даних.

Синтаксис:

<textarea required></textarea>

Параметри:

textarea - тег textarea.

Опис:

required атрибут тегу textarea який вказує що даний елемент форми є обов'язковим для ввелення даних перед відправкою форми.

Приклад:

<form action="/ajax.php"> <textarea required name="text"></textarea> <input type="submit"> </form>