<textarea wrap>

wrap - перенесення рядка.

Синтаксис:

<textarea wrap="soft | hard"></textarea>

Параметри:

textarea - тег textarea.

Опис:

wrap атрибут тегу textarea який вказує браузеру як виконувати перенесення рядка.

Можливі значення:
softтекст не переноситься. По замовчуванню.
hardтекст переноситься на нові рядки. Коли використовується "hard", необхідно вказати атрибут cols.

Приклад:

<form action="/ajax.php"> <textarea wrap="hard" name="text"></textarea> <input type="submit"> </form>