localStorage.removeItem()

localStorage.removeItem() - видаляє елемент за назвою ключа.

Синтаксис:

window.localStorage.removeItem(key)

Параметри:

window - не обов'язково вказувати. Об'єкт window.

localStorage - об'єкт localStorage.

key - назва ключа.

Опис:

removeItem() метод об'єкту localStorage який видаляє елемент у локальному сховищі даних браузера за вказаним ключом key.

Приклад:

localStorage.removeItem("test"); // видаляємо alert(localStorage.getItem("test")); //null - так як елемент з ключом test видалений