Location.hostname

Location.hostname - хост і домен URL адреси.

Синтаксис:

window.location.hostname; document.location.hostname;

Параметри:

window - об'єкт window.

document - об'єкт document.

location - об'єкт Location.

Опис:

hostname властивість об'єкту Location яка містить рядок з хостом і ім'ям домену або числовий IP-адрес URL адреси вікна. Наприклад: "яваскрипт.укр".

Властивість hostname можна змінювати на інший домен - що призведе до перезавантаження веб-сторінки.

Приклад:

alert( 'URL hostname вікна: '+window.location.hostname ); alert( 'URL hostname вікна: '+document.location.hostname );

Приклад зміни hostname URL адреси:

window.location.hostname="www.ukr.ua";