Location

Location - об'єкт для роботи з URL адресою сторінки.

Синтаксис:

window.location; document.location;

Параметри:

window - об'єкт window. Не обов'язково вказувати якщо посилатися на поточний об'єкт window.

document - об'єкт document.

location - властивість яка містить об'єкт Location.

Опис:

Location об'єкт який використовується для того щоб отримати або змінити URL (Uniform Resource Locator - Уніфікований Локатор Ресурсів) адресу поточного вікна (вкладки) браузера.

Об'єкт Location доступний у властивостях: window.location і document.location. Прицьому ці властивості є тотожними.

alert(window.location===document.location); //true

Зверніть увагу! Властивість href містить весь URL, в той час як інші властивості містять частину URL.

Парсинг URL:

Введіть веб-адресу та отримайте значення властивостей об'єкту Location.

URL:

Приклад:

alert('Веб-адреса поточної сторінки: '+location.href);