VTTCue

VTTCue - текстовий рядок (сигнал) текстової доріжки

Синтаксис:

var cue = new VTTCue(startTime, endTime, text);

Параметри:

cue - зміна якій присвоюється об'єкт VTTCue.

startTime - час відтворення в секунда в коли текстовий рядок починає відображатися.

endTime - час відтворення в секунда в коли текстовий рядок буде приховано.

text - текст який потрібно показати в медіа.

Опис:

VTTCue об'єкт який представляє собою текстовий рядок ("сигнал") який буде відображатися у текстовій доріжці медіа.

Зверніть увагу що браузер Microsoft Internet Explorer підтримує об'єкт TextTrackCue який має такі ж параметри як і VTTCue при створенні.

Об'єкт VTTCue додається до текстової доріжки за допомогою метода TextTrack.addCue().

Приклад:

<video id="video" src="/dani/test.mp4" preload="auto" width="420" controls></video> var video=document.getElementById('video'); var textTrack=video.addTextTrack('subtitles','test','uk'); textTrack.mode='showing'; var ceu = new VTTCue(0,10,'тест VTTCue'); //показує вказаний текст з 0 до 10 секунди відтворення textTrack.addCue(ceu); var video=document.getElementById('video'); var textTrack=video.addTextTrack('subtitles','test','uk'); textTrack.mode='showing'; var ceu = new VTTCue(0,10,'тест VTTCue'); //показує вказаний текст з 0 до 10 секунди відтворення textTrack.addCue(ceu); document.getElementById('track').onload=function(){ //завантажено текстові доріжки var video=document.getElementById('video'); var trackList=video.textTracks; var textTrack=trackList[0]; //отримуємо першу текстову доріжку var ceu=textTrack.cues[0]; //отримуємо пеоший текстовий рядок (сигнал) ceu.text='<b>Привіт</b><i>!</i>'; var frame=ceu.getCueAsHTML(); alert( frame.querySelectorAll('*').length ); video.play(); }