BigInt.toString()

BigInt.toString() - перетворює BigInt в рядок.

Синтаксис:

bigint.toString();

Параметри:

bigint - число BigInt яке необхідно перетворити у рядок.

Опис:

toString() метод BigInt який повертає рядкове представлення числа BigInt.

JavaScript викликає метод toString автоматично, коли BigInt представляється текстовим значенням.

Приклад:

var big=BigInt(123456789484454648); alert( big.toString() ); var big=BigInt(123456789484454648); alert( big );