Blob.slice()

Blob.slice() - повертає новий об'єкт Blob, який містить дані у вказаному діапазоні байтів джерела Blob.

Параметри:

var blobCopy = Blob.slice(start, end, contentType);

Параметри:

blobCopy - змінна якій присвоюється новий об'єкт Blob.

Blob - об'єкт Blob з якого копіюються дані.

start - необов'язково вказувати. Індекс першого байту в об'єкті джерелі Blob. Якщо вказати негативне значення, то він розглядається як зміщення від кінця рядка до початку. Значення по замовчуванням є 0.

end - необов'язково вказувати. Індекс у об'єкті джерела Blob останього байта. Значення по замовчуванням Blob.size.

contentType - необов'язково вказувати. Mime тип даних, який призначається для нового Blob. Значення за замовчуванням - це порожній рядок "".

Опис:

slice() метод об'єкта Blob який повертає новий об'єкт Blob з вказаним діапазоном байтів з джерела об'єкта Blob.

Використовується для копіювання частини даних об'єкта Blob.

Приклад:

var blob = new Blob(['JavaScript'],{type:'text/plain'}); var copy=blob.slice(0); alert( copy ); var blob = new Blob(['ЯваСкрипт']); var copy = blob.slice(2,3); alert( copy ); var blob=new Blob(['JavaScript Blob'], {type:'text/plain'}); var copy = blob.slice(0, 4, 'text/plain'); //копіює з 0 до 4 індекса //конвертуємо з Blob в String var f=new FileReader(); f.onload=function(){ alert( this.result ); }; f.readAsText(copy);