Blob

Blob - об'єк який містить необроблені дані.

Синтаксис:

var blobObject = new Blob( array ,options);

Параметри:

blobObject - змінна якій присвоюється об'єкт Blob.

array - масив який містить Array, ArrayBufferArrayBufferViewBlobString об'єкти, або поєднання будь-яких з таких об'єктів, які будуть поміщені всередині Blob.

options - об'єкт з додатковими опціями.

Опис:

Blob об'єкт який являє собою файло подібний об'єкт який містить не оброблені дані.

Приклад:

var mas=new Array('<b>Blob</b>'); var b=new Blob(mas, {type:'text/html'}); alert( b ); var b=new Blob(new Array('JS') ); alert(b);

Приклад перетворення об'єкта Blob в текстовий рядок ( String ) за допомогою FileReader:

var blob=new Blob(['JavaScript тест Blob']); //створюємо об'єкт Blob var f=new FileReader(); //створюємо об'єкт FileReader f.onload=function(){ alert( this.result ); }; f.readAsText(blob); //читаємо дані з об'єкта Blob