Location.host

Location.host - хост URL адреси.

Синтаксис:

window.location.host; document.location.host;

Параметри:

window - об'єкт window.

document - об'єкт document.

location - об'єкт Location.

Опис:

host властивість об'єкту Location яка містить рядок з хостом URL адреси вікна. Якщо вказаний порт, то і порт URL вкінці через ":" (80 порт зазвичай браузер не показує). Наприклад: "яваскрипт.укр", "яваскрипт.укр:80".

Властивість host можна змінювати на інший хост - що призведе до перезавантаження веб-сторінки.

Приклад:

alert( 'URL хост вікна: '+window.location.host ); alert( 'URL хост вікна: '+document.location.host );

Приклад зміни хосту URL адреси:

window.location.host="www.ukr.net";