Location.password

Location.password - пароль користувача вказане у URL.

Синтаксис:

window.location.password; document.location.password;

Параметри:

window - об'єкт window.

document - об'єкт document.

location - об'єкт Location.

Опис:

password властивість об'єкту Location яка містить рядок з паспортом користувача вказаним у URL адресі вікна. Наприклад: "http://user:pass@яваскрипт.укр/" містить password "pass"

Не всі браузери підтримують.

Приклад:

alert( 'password URL вікна: '+window.location.password ); alert( 'password URL вікна: '+document.location.password );