ArrayBuffer.isView()

ArrayBuffer.isView() - чи є переданий масив a href="/типізований масив">типізованим.

Синтаксис:

ArrayBuffer.isView( arg );

Параметри:

arg - масив який необхідно перевірити.

Опис:

isView() метод об'єкта ArrayBuffer який перевіряє чи є переданий масив типізованим або DataView і повертає логічне значення.

Повертає true якщо arg є типізованим масивом або DataView, інакше false.

Приклад:

var b = ArrayBuffer.isView( [0, 1] ); alert( b ); //false console.log( ArrayBuffer.isView(new Uint8Array() ) ); //true console.log( ArrayBuffer.isView(new Float32Array() ) ); //true console.log( ArrayBuffer.isView(new Float64Array() ) ); //true console.log( ArrayBuffer.isView(new Int8Array(10) ) ); //true console.log( ArrayBuffer.isView(new DataView( new ArrayBuffer(2) )) ); //true console.log( ArrayBuffer.isView() ); //false console.log( ArrayBuffer.isView([]) ); //false console.log( ArrayBuffer.isView({}) ); //false console.log( ArrayBuffer.isView(null) ); //false console.log( ArrayBuffer.isView(undefined) ); //false console.log( ArrayBuffer.isView(new ArrayBuffer(10) ) ); //false