ArrayBuffer

ArrayBuffer - масив необроблених двійкових даних буфера.

Синтаксис:

var mas = new ArrayBuffer( length );

Параметри:

mas - змінна які присвоюється масив ArrayBuffer.

length - довжина масиву.

Опис:

ArrayBuffer це тип даних, який використовується для представлення загального двійкового буфера даних з фіксованою довжиною.

Приклад:

var buf = new ArrayBuffer(2); alert( buf.byteLength ); var buf = new ArrayBuffer(2); alert( buf.toString() );