ArrayBuffer.toSource()

ArrayBuffer.toSource() - повертає рядкове представлення вихідного коду масиву.

Синтаксис:

ArrayBuffer.toSource();

Параметри:

ArrayBuffer - об'єкт ArrayBuffer.

Опис:

toSource() - метод об'єкта ArrayBuffer який повертає рядкове представлення вихідного коду масиву.

Приклад:

var buf = new ArrayBuffer(4); alert( buf.toSource() );