ArrayBuffer.slice()

ArrayBuffer.slice() - повертає копію масива.

Синтаксис:

ArrayBuffer.slice(begin, end);

Параметри:

ArrayBuffer - об'єкт ArrayBuffer.

begin - початковий індекс з якого копіювати.

end - не обов'язково вказувати. Кінцевий індекс до якого необхідно копіювати.

Опис:

slice() метод об'єкта ArrayBuffer який повертає копію масива необроблених даних.

Приклад:

var arr=new ArrayBuffer(5); var arr2=arr.slice(2); alert(arr2.byteLength); var buf1 = new ArrayBuffer(12); var buf2 = buf1.slice(0);