async

async - ключове слово яке вказує що функція буде асинхронна.

Синтаксис:

async function name(){}

Параметри:

async - ключове слова.

name - назва функції.

Опис:

async ключове слово яке вказує що функція буде асинхронна і поверне Promise.

async використовується для того щоб на 100% створити асинхронну функцію. Навіть якщо функція нічого не повертає, при оголошені асинхронної функції за допомогою async функція повертає Promise.

async function test(){ } var result=test(); alert( result );

Приклад:

async function funAsync(){ var promise = new Promise(function(res, rej){ setTimeout(function(){res("Тест async");}, 1500); }); var result = await promise; alert(result); } funAsync(); Приклад виконання коду після вказаного часу з використанням async: async function delay(ms){ var promis = new Promise(function(resolve){ setTimeout(resolve, ms); }); return await promis; } delay(1500).then(function(){alert('була затримка 1.5 с');});