Promise.finally()

Promise.finally() - виконується незалежно від результату виконання.

Синтаксис:

Promise.finally( onFinally );

Параметри:

Promise - об'єкт Promise.

onFinally - функція яка викликається коли Promise виконується.

Опис:

finally() метод об'єкта Promise. Якмй виконується незалежно від того чи був Promise виконаний чи виникла помилка.

Це дозволяє уникнути копіювання коду в then() і catch().

finally() з'явилося у стандарті ES2018 тому не всі браузери підтримують.

Приклад:

fetch('/dani/test.txt').then(function(response){ return response; }) .then(function(res){ alert('then'); }) .catch(function(error){ alert(error); }) .finally(function(){ alert('finalyy'); });