Promise.any()

Promise.any() - повертає Promise який чекає коли один з Promise буде виконано.

Синтаксис:

Promise.any( iterable );

Параметри:

Promise - об'єкт Promise.

iterable - масив Promise.

Опис:

any() метод об'єкта Promise який повертає об'єкт Promise, який чекає коли один з Promise у iterable буде виконано.

Результатом Primise буде результат першого промісу або помилка яка виникне.

Метод any() чекає виконання будь якого одного промісу, тоді як метод all() чекає коли виконаються усі проміси.

Приклад:

function myPromise(value, time){ return new Promise(function(resolve){ setTimeout(function(){ resolve(value); },time); }) } var prom1=myPromise(1,750); var prom2=myPromise(2,350); var prom3=myPromise(3,1250); var prom4=myPromise(4,950); Promise.any([prom1, prom2, prom3, prom4]).then( function(res){alert('першим виконався проміс: '+res);} );