Intl.DateTimeFormat

Intl.DateTimeFormat - конструктор об'єкту для форматування дати і часу по локалі.

Синтаксис:

new Intl.DateTimeFormat([locales [, options ]]) Intl.DateTimeFormat.call(this[, locales [,options ]])

Параметри:

locales - не обов'язковий параметр. Рядок з мовною міткою BCP 47 або масив таких міток.

options - не обов'язковий параметр.

Опис:

Intl.DateTimeFormat форматує дату і час згідно локалі.

Онлайн генератор Intl.DateTimeFormat.

Приклад:

var d = new Intl.DateTimeFormat('ua', { weekday: "long" , year: "numeric" , month: "long", day: "numeric" } ); alert(d.format(new Date())); Отримання назви дня тижня: var date=new Date(); var dtf = new Intl.DateTimeFormat('ua', { weekday: 'long' }); var week=dtf.format(date); alert('Сьогодні день тижня: '+week);