null

Значення null є літералом JavaScript а не властивістю глобального об'єкта, як undefined. null представляє нульове або «порожній» значення, тобто, коли немає ніякого об'єктного значення.

null можна сказати навіть не тип даних це просто спеціальне значення яке має смисл "нічого" або "невідоме значення".

Значення null веде себе як 0 у числовому значені і як false у логічному.

var x = null; var y=null*3; // x = 0, так як 0*3=0

Так як JavaScript чутливий до регістру то Null, nUll, nuLL і т.д. уже "не є" null, а може використовуватися при назві зміної, функції тощо.

При перевірці null і undefined враховуйте різницю між == і ===.

null==undefined //true null===undefined //false