Audio

Audio - елемент для вбудування аудіо контенту у веб-сторінку і його відтворення.

Синтаксис:

var audio = new Audio(src); var audio = document.createElement('audio');

Параметри:

audio - змінна якій присвоюється об'єкт Audio.

src - URL-адреса аудіо файлу.

Опис:

Audio HTML елемент для відтворення аудіо файлу.

Для опису елемента Audio у HTML документі використовується тег <audio>. Також замість атрибута src можна використовувати тег <source>, щоб вказати декілька типів файлів (mp3, ogg, wav).

Елемент Audio можна отримати з веб-документу у JavaScript за допомогою методів document.getElementById(), document.getElementsByName(), document.getElementsByTagName(), document.getElementsByClassName(), document.querySelector(), document.querySelectorAll().

Браузери не всі підтримують однакові формати аудіо тому рекомендовано вказати декілька джерел всередині вкладеного елемента source, а браузер потім використає який підтримує.

HTML5 підтримує такі аудіо формати: MP3, WAV, WEBM, MP4 та OGG.

У JavaScript елемент Audio успадковує усі методи і властивості для роботи з медіа у об'єкта HTMLMediaElement, а також стандартні методи і властивості з об'єкта Element.

Також елемент audio використовується Web Audio як джерело отримання звуку.

Приклад:

Отримання елемента Audio за допомогою document.getElementById():

<audio id="player" src="/dani/test.ogg"></audio> var player=document.getElementById('player'); player.play(); alert(player);
Створення елемента audio за допомогою конструктора: var player=new Audio('/dani/test2.mp3'); player.play(); var player=new Audio(); player.src='/dani/test.ogg'; player.play();

Підключення файлів різного типу:

var audio = document.createElement('audio'); var source1=document.createElement('source'); source1.src="/dani/test.mp3"; var source2=document.createElement('source'); source1.src="/dani/test.ogg"; audio.appendChild(source1); audio.appendChild(source2) audio.play();