audio

audio - HTML елемент для вбудування аудіо контенту у веб-сторінку і його відтворення.

Синтаксис:

<audio src="URL адреса" controls autoplay="true" loop="true" muted="true" preload="auto" crossorigin="anonymous"></audio> <audio controls autoplay="true" loop="true" muted="true" preload="auto" crossorigin="anonymous"> <source src="URL адреса1"></source> <source src="URL адреса2"></source> <track src="URL адреса VTT" kind="назва типу" label="назва VTT" srclang="мова BCP 47" default></track> </audio> var audio = new Audio(src);

Параметри:

src - URL-адреса аудіо файлу.

autoplay - логічний атрибут який вказає чи буде звук автоматично відтворюватися. Не обов'язково вказувати.

controls - якщо даний атрибут вказаний то браузер відображає елементи керування, щоб користувач мав змогу контролювати відтворенням аудіо. Не обов'язково вказувати.

loop - логічний атрибут який вказує чи відтворювати знову звук після досягнення кінця звуку. Не обов'язково вказувати.

muted - логічний атрибут який вказує на те чи виключити звук. Не обов'язково вказувати.

preload - вказує як повенен завантажуватися аудіо файл вказаний в атрибуті src.

crossorigin - чи слід використовувати CORS при завантаженні медіа даних.

Якщо даний атрибут не заданий тоді CORS при завантаженні медіа даних не використовується (немає заголовка Origin в HTTP header).

Опис:

audio HTML елемент для відтворення аудіо.

Також замість атрибута src можна використовувати елемент

<source>
, щоб вказати декілька типів файлів (mp3, ogg, wav).

Браузери не всі підтримують однакові формати аудіо тому рекомендовано вказати декілька джерел всередині вкладеного елемента source, а браузер потім використає який підтримує.

HTML5 підтримує такі аудіо формати: MP3, WAV, WEBM, MP4 та OGG.

У JavaScript елемент audio успадковує усі методи і властивості для роботи з медіа у об'єкта HTMLMediaElement, а також стандартні методи і властивості з об'єкта Element.

Також елемент audio використовується Web Audio як джерело отримання звуку.

Приклад:

<audio src="/dani/test.ogg" controls></audio>

Підключення файлів різного типу:

<audio controls> <source src="/dani/test.mp3"></source> <source src="/dani/test.ogg"></source> </audio>

Приклад відтворення звуку в елементі audio за допомогою JavaScript:

<audio id="player" src="/dani/test.ogg"></audio> var player=document.getElementById('player'); player.play(); alert(player); var player=new Audio('/dani/test2.mp3'); player.play(); var player=new Audio(); player.src='/dani/test.ogg'; player.play();