audio

audio - HTML елемент для вбудування аудіо контенту у веб-сторінку і його відтворення.

Синтаксис:

<audio src="URL адреса"></audio> <audio> <source src="URL адреса1"></source> <source src="URL адреса2"></source> <track src="URL адреса VTT"></track> </audio> var audio = new Audio(src);

Параметри:

audio - HTML тег <audio>.

src - URL-адреса аудіо файлу.

source - HTML тег <source>.

track - HTML тег <track>.

Опис:

audio HTML елемент для відтворення аудіо.

Також замість атрибута src можна використовувати тег <source>, щоб вказати декілька типів файлів (mp3, ogg, wav).

Браузери не всі підтримують однакові формати аудіо тому рекомендовано вказати декілька джерел всередині вкладеного елемента source, а браузер потім використає який підтримує.

HTML5 підтримує такі аудіо формати: MP3, WAV, WEBM, MP4 та OGG.

У JavaScript елемент audio успадковує усі методи і властивості для роботи з медіа у об'єкта HTMLMediaElement, а також стандартні методи і властивості з об'єкта Element.

Також елемент audio використовується Web Audio як джерело отримання звуку.

Приклад:

Отримання елемента audio за допомогою document.getElementById():

<audio id="player" src="/dani/test.ogg"></audio> var player=document.getElementById('player'); player.play(); alert(player);
Створення елемента audio за допомогою конструктора: var player=new Audio('/dani/test2.mp3'); player.play(); var player=new Audio(); player.src='/dani/test.ogg'; player.play();

Підключення файлів різного типу:

var audio = document.createElement('audio'); var source1=document.createElement('source'); source1.src="/dani/test.mp3"; var source2=document.createElement('source'); source1.src="/dani/test.ogg"; audio.appendChild(source1); audio.appendChild(source2) audio.play();