Video

Video - елемент для вбудування відео контенту у веб-сторінку і його відтворення.

Синтаксис:

var video = document.createElement('video');

Параметри:

video - змінна якій присвоюється елемент Video.

src - URL-адреса відео файлу.

Опис:

Video HTML елемент для відтворення відео.

Браузери підтримують наступні формати відео: MP4, WebM, Ogg.

Для опису в HTML документі елемента Video використовується тег <video>.

Елемент Video можна отримати з веб-документу у JavaScript за допомогою методів document.getElementById(), document.getElementsByName(), document.getElementsByTagName(), document.getElementsByClassName(), document.querySelector(), document.querySelectorAll().

Крім власних властивостей і методів елемент Video успадковує їх у Element і HTMLMediaElement.

Приклад:

<video width="480" controls> <source src="/dani/test.mp4"></source> <source src="/dani/test.ogv"></source> </video> var video=document.getElementById('video'); video.play();