<input>

<input> - поле введення інформації.

Синтаксис:

<input>

Опис:

<input> (анг. input - введення) HTML тег який представляє поле для введення інформації.

<input> є важливим елементом для форми.

Атрибути тегу <input>:
typeтип тегу
acceptтип файлу
altальтернативний текст зображення
autocompleteальтернативний текст зображення
autofocusавтофокус
checkedпозначений
disabledвимкнений
form до якої форми відноситься
formaction URL адреса для відпралення даних форми
formenctype тип кодування даних форми
formmethod спосіб відправки даних форми
formnovalidate не перевіряти дані форми на валідність
formtarget фрейм в якому буде відображатися відповідь
heightвисота зображення
list список можливих варіантів
max максимальне значення
maxlength максимальна кількість символів
min мінімальне значення
minlength мінімальна кількість символів
multiple декілька файлів або email
nameназва елемента input
pattern регулярний вираз для введення даних
placeholder підказка
readonlyтільки для читання
requiredобов'язково для заповнення
sizeширина елемента у символах
valueзначення (введені дані) елемента
widthширина зображення

Тег <input> також має загальні атрибути і події.

Приклад:

<form action="/" method="get"> <label for="q">Знайти: </label><input type="search" name="q" minlength="2" required> <input type="submit" value="пошук"> </form>