FileReader.readAsText()

FileReader.readAsText() - читає дані файлу, а результатом є текстовий вміст файлу.

Синтаксис:

frObj.readAsText( file, encoding );

Параметри:

frObj - об'єкт FileReader.

file - об'єкт Blob, File, файл який необхідно прочитати.

encoding - не обов'язково вказувати. Рядок який містить назву кодування. По замовчуванню "utf-8".

Опис:

readAsText() - метод об'єкту FileReader який читає файл і записує результат у властивість FileReader.result у вигляді текстового рядка.

Приклад:


<input id="test" type="file"> <textarea style="width:95%; height:240px; overflow:scroll;" id="testText"></textarea> document.getElementById("test").onchange=function(e){ var reader= new FileReader(); reader.onload=function(){ document.getElementById("testText").value=this.result; //this - reader }; reader.readAsText(this.files[0]); //this - document.getElementById("test") } if(document.getElementById("test").files[0]!=undefined){ var read= new FileReader(); read.onload=function(){ alert(this.result); }; read.readAsText(document.getElementById("test").files[0]); }else alert("виберіть файл!"); Читання тексту з об'єкта Blob за допомогою метода FileReader.readAsText() var blob = new Blob(['text']); var read = new FileReader(); read.onload=function(){ alert(this.result); }; read.readAsText(blob);