<area href>

href - URL адреса посилання виділеної області на карті зображення.

Синтаксис:

<map> <area href="url"></area> </map>

Параметри:

<map> - тег map.

url - URL адреса.

Опис:

href атрибут тегу <area> який вказує URL адресу посилання за якою потрібно перейти при кліку по виділеній області на карті зображення.

Приклад:

JS JavaScript <img src="http://яваскрипт.укр/dani/test.png" width="225" height="225" usemap="#testmap"> <map name="testmap"> <area href="#" onclick="alert('JS');" coords="112,100, 75" shape="circle" alt="JS"> <area href="http://яваскрипт.укр/javascript" coords="18, 175, 207, 211" shape="rect" alt="JavaScript"> </map>