<area media>

media - вказує що посилання оптимізоване під деякі пристрої.

Синтаксис:

<map> <area href="url" media="media_query"> </map>

Параметри:

<map> - тег map.

url - URL адреса.

media_query - медіа запит.

Опис:

media атрибут тегу <area> який вказує вказує що посилання виділеної області на карті зображення є оптимізоване під деякі пристрої.

Атрибут media використовується тільки разом з атрибутом href.

Приклад:

JavaScript <img src="http://яваскрипт.укр/dani/test.png" width="225" height="225" usemap="#testmap"> <map name="testmap"> <area href="http://яваскрипт.укр/javascript" media="screen" coords="18, 175, 207, 211" shape="rect" alt="JavaScript"> </map>