<area target>

target - вказує в якому фрейму відкривати посилання виділеної області.

Синтаксис:

<map> <area href="url" target="_blank|_self|_parent|_top|framename"> </map>

Параметри:

<map> - тег map.

url - URL адреса.

Опис:

target атрибут тегу <area> який вказує вказує в якій вкладці відкривати посилання виділеної області на карті зображення.

Атрибут target використовується тільки разом з атрибутом href.

Можливі значення атрибуту tatget:
"_self"відкриває посилання в поточному фреймі в якому був викликаний. Значення по замовчуванню
"_blank"відкриває посилання у новому вікні або вкладці браузера
"_parent"відкриває посилання у батьківському фреймі
"_top"відміняє всі фрейми і відкриває посилання у вікні браузера
"framename" відкриває посилання у вказаному фрейму. framename - назва фрейму

Приклад:

JavaScript <img src="http://яваскрипт.укр/dani/test.png" width="225" height="225" usemap="#testmap"> <map name="testmap"> <area href="http://яваскрипт.укр/javascript" target="_blank" coords="18, 175, 207, 211" shape="rect" alt="JavaScript"> </map>