<area type>

type - вказує MIME тип посилання виділеної області.

Синтаксис:

<map> <area href="url" type="type_media"> </map>

Параметри:

<map> - тег map.

url - URL адреса.

type_media - тип MIME.

Опис:

type атрибут тегу <area> який вказує вказує що посилання виділеної області на карті зображення має вказаний тип MIME.

Атрибут type використовується тільки разом з атрибутом href.

Приклад:

JavaScript <img src="http://яваскрипт.укр/dani/test.png" width="225" height="225" usemap="#testmap"> <map name="testmap"> <area href="http://яваскрипт.укр/javascript" type="text/html" coords="18, 175, 207, 211" shape="rect" alt="JavaScript"> </map>