Notification.timestamp

Notification.timestamp - часова мітка сповіщення.

Синтаксис:

obNotification.timestamp;

Параметри:

obNotification - об'єкт Notification.

Опис:

timestamp властивість об'єкту Notification яка містить часову мітку Web сповіщення. Часова мітка це датаі час сповіщення, що представляє час в мілісекундах з моменту 00:00:00 UTC 1 січня 1970 року.

Властивість тільки для читання, так як значення задається у конструкторі new Notification().

Приклад:

if(window.Notification){ var t=new Date(); var notf=new Notification('Web сповіщення',{body:'тест Notification.timestamp', timestamp: t.getTime()}); alert( notf.timestamp ); }else alert('Ваш браузер не підтримує Notification');