Promise.constructor

Promise.constructor - функція конструктор.

Синтаксис:

Promise.constructor;

Параметри:

Promise - об'єкт Promise.

Опис:

constructor властивість об'єкту Promise яка повертає функцію конструктор.

Приклад:

var obP=new Promise(function(){}); alert( obP.constructor );