ArrayBuffer.transfer()

ArrayBuffer.transfer() - створює новий масив з переданого за вказаною довжиною.

Синтаксис:

ArrayBuffer.transfer(oldBuffer [, newByteLength]);

Параметри:

oldBuffer - об'єкт ArrayBuffer який необхідно передати.

newByteLength - не обов'язково вказувати. Новий розмір масиву.

Опис:

transfer() метод об'єкта ArrayBuffer який повертає новий масив вміст якого буде взято з oldBuffer за вказаним розміром.

Якщо newByteLength дорівнює undefined, тоді розмір масиву byteLength. Якщо новий розмір вказаний менший за розмір переданого масиву тоді масив обрізається, якщо більший тоді дописується 0.

Не всі браузери підтримують метод transfer().

Приклад:

var buf1 = new ArrayBuffer(40); var buf2 = ArrayBuffer.transfer(buf1, 80); alert( buf2.byteLength );