AudioParam.exponentialRampToValueAtTime()

AudioParam.exponentialRampToValueAtTime() - поступове експоненціальне змінення значення.

Синтаксис:

AudioParam.exponentialRampToValueAtTime(value, endTime);

Параметри:

AudioParam - об'єкт AudioParam.

value - значення на яке зміниться параметр.

endTime - час в секундах відтворення коли зміна значення зупинеться.

Опис:

exponentialRampToValueAtTime() метод об'єкту AudioParam який змінює поступово експоненціально значення параметру.

Повертає посилання на об'єкт AudioParam. Деякі браузери повертають undefined.

Приклад:

Приклад зміни рівня звуку у вказаний час:

<audio id="player" src="/dani/test.ogg"></audio> if(window.AudioContext){ var audio=new AudioContext(); var player=document.getElementById('player'); var source=audio.createMediaElementSource(player); var gain=audio.createGain(); source.connect(gain); gain.connect(audio.destination); gain.gain.value=0.1; player.play(); gain.gain.exponentialRampToValueAtTime(1,audio.currentTime+5); //встановлюємо значення поступово експоненціально до 1, до 5 секунди відтворення }else alert('Ваш браузер не підтримує Web Audio');