AudioParam.setValueCurveAtTime()

AudioParam.setValueCurveAtTime() - поступове змінення значеня з лінійної інтерполяції між послідовністю значень.

Синтаксис:

AudioParam.setValueCurveAtTime(values, startTime, timeConstant);

Параметри:

AudioParam - об'єкт AudioParam.

values - значення Float32Array, що представляє криву переходу значень.

startTime - час в секундах коли розпочнеться перехід, в той же час система координат як AudioContext.currentTime. Якщо він менше або дорівнює AudioContext.currentTime, параметр буде змінено негайно.

duration - тривалість переходу в секундах.

Опис:

setValueCurveAtTime() метод об'єкту AudioParam який змінює поступово значення параметру за вказани послідовностями значень переходу.

Повертає посилання на об'єкт AudioParam. Деякі браузери повертають undefined.

Приклад:

<audio id="player" src="/dani/test.ogg"></audio>

Приклад зміни рівня звуку у вказаний час:

if(window.AudioContext){ var audio=new AudioContext(); var player=document.getElementById('player'); var source=audio.createMediaElementSource(player); var gain=audio.createGain(); source.connect(gain); gain.connect(audio.destination); player.play(); var wav = new Float32Array(5); wav[0]=0.2; wav[1]=0.4; wav[2]=0.8; wav[3]=0.6; wav[4]=0.2; gain.gain.setValueCurveAtTime(wav, audio.currentTime + 1, 10); //встановлюємо зміну значень відносно масиву значень переходу, з 1 секунди відтворення, тривалістю 10 с. }else alert('Ваш браузер не підтримує Web Audio');