Boolean

У JavaScript існує логічний тип даних Boolean і об'єкт Boolean.

Boolean як логічний тип даних.

Bolean - логічний (булевий) тип даних. Примітивний тип даних в інформатиці , що може приймати два можливих значення, що іноді називаються істиною(true) і хибою(false) (так і ні).

Приклад присвоєння зміні true.

var a=true; //зміні a присвоюється true

Присвоювати зміні можна і порівняння.

x= 5>3; //зміні x присвоює true var a=4, b=6; a=(a+b)/2; x=a<b; //x присвоюємо true, так як a менше b

Логічний тип даних перевіряється на true чи false умовним оператором if. Приклад перевірки логічного типу:

var x=true; if(x==true) alert('істина'); else alert('хиба');

Boolean як об'єкт.

Об'єкт Boolean являється оболонкою логічного типу даних Boolean.

Синтаксис об'єкта Boolean:

bol=new Boolean([value]);

Параметри:

bol зміна якій буде присвоєно об'єкт Boolean.

value не обов'язковий параметр. Значення об'єкта.

Опис:

При створені об'єкта значення value перетворюється у логічний тип даних. Якщо значення value не вказано або дорівнює 0, false, Nan, undefined, null, порожній рядок "" тоді value дорівнює false інакше true.

var x= new Boolean(false); //false var x= new Boolean(0); //false var x= new Boolean(-0); //false var x= new Boolean(""); //false var x= new Boolean(null); //false var x= new Boolean(NaN); //false var x= new Boolean(undefined); //false var x= new Boolean(true); //true var x= new Boolean(1); //true var x= new Boolean(16); //true var x= new Boolean('текст'); //true var x= new Boolean('false'); //true var x= new Boolean({}); //true var x= new Boolean([]); //true var x= new Boolean('false'); //true

Не слід плутати значення логічного типу true і false зі значеннями об'єкту Boolean true і false.

Не використовуйте об'єкт Boolean замість логічного типу даних. Адже умовний оператор if любий об'єкт вважає як true.

var x= Boolean(false); var y= new Boolean(false); //об'єкту присвоюємо false if(x) alert('x = true'); if(y) alert('y = true'); // хоч і об'єкту присвоєно false, оператор if об'єкт вважає як true;

Якщо уже використовуєте об'єкт Boolean то при використанні умовного оператора щодо об'єкту використовуйте умовне порівняння == або ще краще ===. Приклад правильного порівняння у умовному операторі if для об'єкта Boolean:

var y= new Boolean(false); if(y) alert('y = true'); if(y==true) alert('y == true'); if(y==false) alert('y = false');

У явному JavaScript-програмуванню об'єкт Boolean не використовується, а використовують логічний тип даних.