if ... else

if ... else - умовний оператор.

Синтаксис:

if(умова) { блок if } [else { блок else }]

Параметри:

умова - умова яка перевіряється. Використовуються умовні оператори. Якщо умова дорівнює true тоді виконується {блок if} інакше { блок else }.

блок if - блок коду який виконується якщо умова дорівнює true.

блок else - не обов'язковий блок. Виконується.у випадку якщо умова дорівнює false.

Опис:

Умовний оператор if використовується коли необхідно виконати певний блок коду якщо виконується певна умова.

Умова виконується якщо сама умова дорівнює true (логічний тип даних Boolean), тоді виконується блок if в іншому випадку виконується блок else так як умова дорівнює false.

if(true){alert('істина');} else{alert('не істина (хиба)');}

Список значень які являються хибою(false, не істиною.)

Все інше рівняється як true.

Використовується блок { } якщо необхідно виконати більше одної інструкції, у випадку якщо виконуєте лише одна інструкція блок можна не використовувати.

if(1>2) alert('true'); else alert('false'); if(1>2){ x=true; alert('true');} else x=false;

Також у операторі if можна перевірити декілька умов if else if, але для цього рекомендовано використовувати умовний оператор switch.

var x=5, z; if(x==1){ z=10;} else if (x==2){z=25;} else if (x==3){z=31;} else if (x>10){z=50;} else {z=0;}

Будьте уважні коли перевіряєте умову на порівняння ==, не використовуйте помилково оператора присвоєння =. Адже це призведе до невірної перевірки умови.

//помилково var x=3; if(x=5)alert("п'ять"); else alert('не 5'); //правильно var x=3; if(x==5)alert("п'ять"); else alert('не 5');

Приклад:

var x=5; if(x>1) alert('x більше 1'); else alert('x не більше 1'); var x=45; if(x>25){ x=x-5; } alert(x);

Порівняння символів:

if('z' > 'a') alert('"z" більше за "a"'); var x='абв',y='абвг'; if(x > y)alert('x більше y'); else alert('x не більше y');