JSON

JSON - об'єкт який містить методи для роботи з форматом JSON.

Синтаксис:

JSON.[metod]

Параметри:

metod - назва методу (функції).

Опис:

Об'єкт JSON не створюється через конструктор new і містить методи для роботи з форматом JSON.

JSON(JavaScript Object Notation - об'єктний запис JavaScript) - текстовий формат даних.

JSON дозволяє описувати об'єкти, масиви, рядки, числа і null.

Формат JSON в основному призпачений для обміну даними між комп'ютерами (клієнтом і сервером) і активно використовується у технології AJAX, і є заміною XML.

Об'єкти у JavaScript це не об'єкти формату даних JSONS. Вони подібні але мають певні відміності.

Приклад формату JSON:

{"s":"текст","n":5.6,"b":true,"nu":null,"obj":{"p":2,"url":"яваскрипт.укр"},"mas":[1,2,3,"чотири"],"date":"2016-08-19T03:46:16.678Z"}

Зверніть увагу що дата перетворюється у текстовий рядок за допомогою Date.toJSON().

Методи:

Приклад:

var json= JSON.stringify({names:'javascript'}); var ob=JSON.parse(json); alert(ob.names);